Bu yardım dökümanı, kent rehberi menüleri ve genel kullanım hakkında bilgiler içermektedir. Sitedeki tüm bilgiler bilgi amaçlı olup resmi işlemlerde kullanılamaz.

Menüler

1) Üst Menüler

 1. Adres Ara: İl sınırları içersindeki numarataj verisine ulaşmak için kullanılan menüdür. İlçe, mahalle, sokak verisi zorunlu olarak seçildikten sonra istenilen numarataja harita üzerinde konumlanılabilir. Adres verileri UAVT veritabanından çekilip belediyenin adres veritabanıyla eşleştirildikten sonra sunulmaktadır.

 2. Parsel Ara: İl sınırları içersindeki parsel verisine ulaşmak için kullanılan menüdür. İlçe, mahalle, parsel verisi zorunlu olarak seçildikten sonra istenilen parsel harita üzerinde konumlandırılabilir. Ada verisi zorunlu alan değildir, ada değeri olmayan parseller için ilçe, mahalle ve parsel alanlarını doldurmak yeterlidir.

 3. Önemli Yer Ara: İl sınırları içersindeki önemli yerleri liste halinde ve harita üzerinde gösteren menüdür.

 4. Yardım: Yardım dökümanını açar.

 5. GBB Anasayfa: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin internet sayfasını açar.

2) Yan Menüler

 1. Katmanlar: Katmanların açılıp kapanmasını sağlayan, katman lejantlarını (sembollerini) da barındıran menüdür. Harita üzerinde görülen sembollerin hangi anlama geldiğini öğrenmek için kullanılır. Adres Bilgi Sistemi, Kadastro, İmar ve Önemli Yerler katman gruplarına sahiptir. Katmanların şeffaflık ayarları da bu menüden ayarlanılabilir.

 2. El: Haritayı sol fare tuşuyla sürüklemek için kullanılan araçtır. Tekerlek tuşuna basılı tutarak bu araç kullanılmadan da harita sürüklenilebilir.

 3. Yakınlaştır: Haritaya 2 kat büyüten araçtır.

 4. Uzaklaştır: Haritayı 2 kat uzaklaştırır.

 5. Ana Görünüm: Harita sınırlarını, önceden tanımlı sınırlara (Gaziantep genel görünüm) çeken araçtır.

 6. Bilgi: Binalardan bilgi almaya yarayan araçtır. Üzerine tıklanan binanın İl Adı, İlçe Adı, Mahalle Adı, Sokak Adı, Kapı No, Bina Adı, Kod, Yapı Kimlik No, Açıklama alanlarını bilgi olarak sunmaktadır. Ayrıca binaya ait fotoğraflar da, sisteme girilmişse görüntülenebilir.

 7. Yazdır: Ekranda görülen harita verisini yazdıran araçtır.

 8. Ölçüm: Harita üzerinde tek noktadan koordinat, iki nokta arası mesafe, ikiden çok nokta arasında alan ölçebilen araçtır. Kullanıcılar bu üç seçenekten birini seçerek sol fare tuşuyla ölçüm yapmak istedikleri noktalara tıklarlar ve ölçüm yaparlar. Temizle düğmesine bastıklarında yapmış oldukları ölçümler silinir.

 9. Konum: Haritaya kullanıcıların bulundukları konumu getiren araçtır.

Alt Araçlar

 1. Ölçek: Haritanın yakınlık oranını belirten araçtır. Fare tekerleği ile yapılan her yakınlaşma-uzaklaşmada değişir.

 2. Koordinatlar: Harita üzerinde farenin bulunduğu noktanın Dünya üzerindeki konumunu WGS84 koordinat sisteminde belirten değerlerdir.